Θερμόμετρο

Θερμότητα

Η λέξη θερμόμετρο μπορεί να είναι μια δύσκολη λέξη για ένα παιδί που μιλάει αγγλικά. Για σένα, όμως, είναι πιο εύκολο να καταλάβεις τη σημασία της.

Read More »