Θερμοκρασία

Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε τι είναι θερμοκρασία;