Περιγράφουμε τα ουράνια σώματα στο διάστημα

 1. Παρατηρούμε την εικόνα και συζητάμε σε ομάδες:

  • Τι είναι το διάστημα;
  • Πώς μπορούμε να το περιγράψουμε;
European Space Agency (ESA/Hubble)

2. Θέλουμε να εξηγήσουμε τι είναι το διάστημα στο μικρό μας αδελφάκι.

                    Φτιάχνουμε έναν απλό ορισμό και τον ηχογραφούμε!

 

 3. Βλέπουμε στο ΕΛεΦυΣ τον όρο διάστημα

  • Πόσο μοιάζει ο ορισμός που φτιάξαμε με τους ορισμούς του λεξικού; 
  • Τι είναι ίδιο; 
  • Τι είναι διαφορετικό;
  • Ποιος ορισμός είναι πιο κατάλληλος για το αδελφάκι μας;

 Ένας ορισμός έχει:

  • μία ή περισσότερες λέξεις που δείχνουν τι είναι το αντικείμενο (γένος/κατηγορία),
  • λέξεις ή φράσεις που δείχνουν τι χαρακτηριστικά έχει ή πώς λειτουργεί.
4. Ηχογραφoύμε
5. Αξιολογούμε

 4. Θέλουμε να εξηγήσουμε τι είναι ο πλανήτης σε έναν διαγωνισμό Φυσικής.

Φτιάχνουμε έναν επιστημονικό ορισμό και τον ηχογραφούμε!

Στη συνέχεια τον αξιολογούμε επιλέγοντας την καρτέλα "Αξιολογούμε"!

 5. Με ποιους ορισμούς του ΕΛεΦυΣ μοιάζει περισσότερο ο δικός μας ορισμός;

                  Επιλέγουμε τις λέξεις και φράσεις που είχε ο δικός μας ορισμός!

                  Πώς μπορεί να γίνει πιο κατάλληλος, δηλαδή πιο επιστημονικός;

6. Μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη γλώσσα της επιστήμης από τον πιο καθημερινό λόγο;

 7. Γράφουμε τώρα έναν δικό μας επιστημονικό ορισμό.

  • Χρησιμοποιούμε όποιες από τις παραπάνω λέξεις και φράσεις θέλουμε!

8. Διαβάζουμε προσεκτικά το λήμμα 

πλανήτης στο ΕΛεΦυΣ.

 9. Μετά παίζουμε το παιχνίδι!

Κάθε φορά που δυσκολευόμαστε, μπορούμε να συμβουλευόμαστε το λεξικό!

 10. Συγκρίνουμε και ταξινομούμε!

  Μελετάμε το λήμμα 

αστέρας στο ΕΛεΦυΣ.

Μοιάζει ένας αστέρας με έναν πλανήτη;

  10α. Συγκρίνουμε: Κάνουμε το quiz!

  10β. Ταξινομούμε τα ουράνια σώματα!

  11. Ανεβάζουμε το επίπεδο και παίζουμε ακόμη ένα παιχνίδι! 

Κάθε φορά που δυσκολευόμαστε, μπορούμε να συμβουλευόμαστε το λεξικό!

Αξιολογώ τον εαυτό μου!

Πώς τα πήγα…

Στην επιστήμη,

Στη γλώσσα της επιστήμης,

2.5/5
2/5

Πόσα αστεράκια μού δίνω;

Πόσα αστεράκια μού δίνω;