Πληροφορίες για εκπαιδευτικούς

Συνοπτικά για το ΕΛεΦυΣ – Brochure

Επεξηγηματικά Βίντεο

Πολυγραμματισμοί στα γνωστικά αντικείμενα με την αξιοποίηση του ΕΛεΦυΣ

Τα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες του ΕΛεΦυΣ

Ε.Λε.Φυ.Σ.: Δημιουργώντας Κόμβους Έρευνας & Καινοτομίας για τον Επιστημονικό και Γλωσσικό Ακαδημαϊκό Γραμματισμό στη Βασική Εκπαίδευση