Ενέργεια εδώ, ενέργεια εκεί, ενέργεια παραπέρα…

 

    1. Στο ΕΛεΦυΣ αναζητώ το λήμμα «Ηλεκτρική Ενέργεια».

Βρίσκω τους 3 ορισμούς που συμβολίζονται με τα αστεράκια.

 

 

2. Γίνομαι για μια μέρα δημιουργός του ΕΛεΦυΣ

 


3. Αναζητώ την κατάλληλη εξήγηση της παρακάτω γελοιογραφίας στο λήμμα «κινητική ενέργεια» του ΕΛεΦυΣ . 

Υπάρχουν ομοιότητες με το εκκρεμές του Νεύτωνα της δεξιάς φωτογραφίας;

 


 

Ποια πληροφορία του ΕΛεΦυΣ με βοήθησε περισσότερο να εξηγήσω τη γελοιογραφία;

 


4. Αναζητώ στο ΕΛεΦυΣ, το λήμμα «Πυρηνική Ενέργεια». Αφού μελετήσω τα παραδείγματα που βρίσκονται στη δεξιά στήλη και τις συνοδευτικές πληροφορίες του κριτικού σημειώματος στο κάτω μέρος της σελίδας, προσπαθώ να διακρίνω αν τα παρακάτω στοιχεία αποτελούν πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα της χρήσης της Πυρηνικής Ενέργειας.

 

 


5. Συνεχίζω αναζητώντας στο ΕΛεΦυΣ το λήμμα «Αιολική ενέργεια»

Αναζητώ το παράδειγμα για τον «γιο του ανέμου», Νικόλαο Κακλαμανάκη.

 

 


6. Παρακολουθώ το παρακάτω video και στη συνέχεια, εξηγώ τις μετατροπές ενέργειας που πραγματοποιήθηκαν (μπορώ, αν θέλω, να συμβουλευτώ και το ΕΛεΦυΣ).

 

 


7. Βάζω το μυαλό μου να δουλέψει…

 


8. Η παρακάτω εικόνα έχει τραβηχτεί από θερμική κάμερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στην Αθήνα.

Συμβουλεύομαι το λήμμα στο ΕΛεΦυΣ που πιστεύω ότι ταιριάζει με το συγκεκριμένο άρθρο και εκφράζω τη γνώμη μου για το εάν αυτή η μορφή ενέργειας είναι πάντα επιθυμητή και χρήσιμη.